Van dùng cho ngành hóa chất

Quang Minh Goup cung cấp van dùng cho ngành hóa chất. Bao gồm van bi, Van bi nối-lắp ren, Van bi nối-lắp bích, Van bi tay gạt lắp ren, Van bi tay gạt lắp bích, Van bi tay gạt nối ren-bích, van bi …